NOWOŚCI OLD

Nowoczesny, przyjazny środowisku cement

Kostka antysmogowa

Zastosowanie TioCem® przy produkcji materiałów betonowych (m.in. produktów nawierzchniowych) wpływa korzystnie na redukcję tlenków azotu NOx w powietrzu. Dzieje się to dzięki fotokatalitycznym właściowościom nanometrycznego dwutlenku tytanu TiO2, obecnego w cemencie. Naturalne światło dzienne jest tu wystarczające dla szybkiego przebiegu fotokatalitycznego utlenienia. Dzięki tym właściwościom, materiały wyprodukowane w oparciu o opisywaną technologię posiadają też właściwości samoczyszczące.

Jak to działa?

Materiał, w którym użyto TiO2, poddany oddziaływaniu promieniowania UV, ulega aktywacji. Następnie, w obecności wody opadowej na powierzchni betonu zawierającego TiO2 tworzą się rodniki wodorotlenowe OH- oraz jony tlenowe O2, które posiadają silne właściwości utleniające. W efekcie zostaje przyspieszony naturalny proces utleniania, wzmagając w ten sposób szybki rozpad szkodliwych związków znajdujących się w powietrzu w otoczeniu obiektu budowlanego oraz zanieczyszczających powierzchnię betonu. Opisane procesy są długotrwałe i stale odnawialne, a TiO2 nie ulega zużyciu

Elementy antysmogowe – oferta

Ekologiczne materiały nawierzchniowe wyprodukowane przy użyciu cementu TioCem® mogą przybrać formę wszystkich produktów:

Dodatkowo materiały nawierzchniowe uzupełnione zostaną o produkty Libet Completto:

 • elementy ogrodzeniowe
 • inne propozycje do realizacji wertykalnych.

Zastosowanie betonu z użyciem cementu TioCem®  jest szczególnie zalecane:

 • na obszarach intensywnego ruchu samochodowego,
 • w przestrzeniach wzmożonego działania przemysłu,
 • terenach zurbanizowanych,
 • w strefach przemysłu rolnego.

Dlaczego warto?

 Zanieczyszczenie powietrza spalinami jest jednym z największych współczesnych problemów ekologicznych, spowodowanym między innymi rosnącą z roku na rok ilością pojazdów. W dużych aglomeracjach miejskich intensywny ruch samochodowy zwiększa koncentrację zanieczyszczeń w powietrzu, a dotyczy to przede wszystkim szkodliwych tlenków azotu NOx. Tlenki azotu NOx są związkami wyjściowymi do tworzenia się ozonu, który może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.

Oddziaływanie ozonu, głównego składnika miejskiego smogu, jest najbardziej niebezpieczne latem w ciągu dnia, ponieważ jego powstawaniu sprzyja duże nasłonecznienie i wysoka temperatura otoczenia. Ozon nawet w niewielkich stężeniach wzmaga dolegliwości u osób z chorobami układu oddechowego. Wywołuje też problemy z oddychaniem u osób zdrowych.

Jakość polskiego powietrza jest bardzo zła. Jeśli chodzi o stężenie pyłu zawieszonego, Polska jest w ścisłej europejskiej czołówce. Średnie roczne stężenia rakotwórczego benzoapirenu i innych szkodliwych substancji w powietrzu są od kilku do kilkunastu razy wyższe od wartości dopuszczonej prawem unijnym i jednocześnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy wyższe niż w zachodniej Europie.

Z uwagi na fakt bardzo zdegradowanego środowiska, od kilku lat w naszym kraju funkcjonuje Polski Alarm Smogowy (PAS) – nowoczesny monitoring zanieczyszczeń powietrza, który został wprowadzony zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej z zakresu ochrony środowiska. Coraz większe środki w miastach i gminach przeznaczane są na polepszenie jakości i ochronę powietrza. Dlatego koniecznym staje się wprowadzenie ekologicznych materiałów nawierzchniowych z mieszanki betonowej o charakterze antysmogowym.

Korzyści dla inwestorów:

 • Rozwój budownictwa zrównoważonego na obszarach zurbanizowanych pozwoli na zwiększenie efektywności ochrony środowiska
 • Lepsza jakość życia dla ludzi i zwierząt w przestrzeniach zurbanizowanych
 • Łatwiejsze utrzymanie nawierzchni i elementów pionowych w czystości
 • Dodatkowe punkty przy ubieganiu się o certyfikaty LEED i BREEAM
 • Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu
Źrodło: https://www.libet.pl/trend/kostka-antysmogowa-ekologiczne-rozwiazanie-nawierzchniowe/