Adaptacje domów jednorodzinnych katalogowych

Opracowanie dokumentacji projektowej kompletniej do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnej z treścią zapisów w planie lub spełniającej wymogi decyzji WZ wraz z częścią opisową, niezbędną dokumentacją, adaptacją architektoniczną (naniesioną w trwałej technice – kolorem czerwonym zmiany architektoniczne), oraz z projektem zagospodarowania terenu wykonanym na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej.