Projektowanie architektoniczne

Projekty budynków/obiektów małej architektury zarówno o tradycyjnej jak i nowoczesnej formie architektonicznej, w nawiązaniu do wymogów lokalizacji oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Opracowanie dokumentacji kompletnej do uzyskania pozwolenia na budowę.