Projektowanie konserwatorskie

Projekty modernizacji, adaptacji i remontów historycznych założeń dworskich, kamienic oraz innych obiektów o charakterze zabytkowym. Kompleksowe projektowanie, poprzedzone analizą historyczną i inwentaryzacją stanu istniejącego. Opracowanie dokumentacji kompletniej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.