Projekty terenów miejskich

Dobór zieleni dla terenów dostosowanych do przebywania małych dzieci, projekty placów zabaw wraz z doborem odpowiedniej nawierzchni, zabawek – bezpiecznych dla dzieci – z zachowaniem norm obowiązujących dla tego typu obiektów.