Projekty zagospodarowania przestrzennego winnic

Projekty: winiarni (budynków dostosowanych do wymogów unijnych dla tego typu działalności ), winnic ( plany rozmieszczenia krzewów oraz dobór gatunków winorośli), piwnic winiarskich (miejsc przeznaczonych do składania i przechowywania win); zagospodarowanie terenu pod kompleks winiarsko- gastronomiczny.