Projekty zieleni przy budynkach użyteczności publicznej

Kompleksowe projektowanie zieleni wraz z doborem małej architektury tj. ławek, oświetlenia, rozmieszczenie parkingów oraz projekty nawierzchni brukowych, dobór odpowiedniej roślinności.