Prowadzenie nadzoru autorskiego

Na życzenie klienta usługa nadzoru nad realizacją projektu; zakup roślin, materiałów, małej architektury.