Rewitalizacja obszarów miejskich

Projektowanie terenów miejskich już zagospodarowanych; unowocześnienie danego obszaru oraz dostosowanie go do nowych funkcji.