Rewaloryzacja historycznych założeń ogrodowych i parkowych

Kompleksowe projektowanie historycznych założeń ogrodowych i parkowych w tym: analiza historyczna założenia, inwentaryzacja dendrologiczna zieleni, plan rewaloryzacji w oparciu o wymagania konserwatorskie. Pozwolenia konserwatorskie na realizację projektu.